Urządzaniem punktów sprzedaży oraz powierzchni handlowych zajmują się obecnie w głównej